Værdien af kvalitetssikring – og de hyppigste fejl

KS-Konsulenten_byggeri_bygherre_og_haendvaerker

Når folk erfarer, hvor lang tid jeg har arbejdet med kvalitetssikring i byggebranchen, så er jeg ofte stødt på spørgsmålet ”Hvilke fejl ser du oftest i den udførte kvalitetssikring?” Svaret på dette spørgsmål er ikke helt lige til. Fejlene i den udførte KS opstår ofte pga. manglende viden omkring kvalitetssikring og vigtigheden deraf. Det bevirker […]

Udbudskontrolplaner

KS-konsulenten-vaterpas-paa-bord

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri mv. (BEK773) §14: Til sikring af kontraktmæssige ydelser skal der i form af en udbudskontrolplan fastsættes nærmere bestemmelser om den dokumentation for entreprisers udførelse, for udført anlæg, og for de anvendte materialer, som entreprenørerne skal udarbejde og afgive under arbejdet og ved dettes aflevering. Mest mulig dokumentation […]

Digital kvalitetssikring = Ja, OK, udført eller bare “foto”

KS-Konsulenten_haendvaerker_med_mobil

I bekendtgørelse for kvalitetssikring af byggearbejder står der i kapitel 3, Stk. 2. Rådgivere og entreprenører skal hver for sig kvalitetssikre deres byggetekniske ydelser i overensstemmelse med god kvalitetssikringsskik og herunder i fornødent omfang udnytte de hjælpemidler, der til enhver tid findes som alment teknisk fælleseje. Byggebranchen bliver mere og mere digital og udbuddet for digitale […]

100% kontrol – hvad indebærer det?

KS-Konsulenten_peger_glad_smiley

Udbudskontrolplaner indeholder ofte en kontrolfrekvens der hedder 100%. Men hvad indebærer det? Er det et billede af samtlige bæringer, alle vinduer der er monteret eller samtlige kvadratmeter væg, der er malet? Hvorfor beder man om 100% kontrol på et område? Hvis det er på alle leverede komponenter i byggeriet, kan selv 20% kontrol virke skudt […]

Er ISO9001 et anvendeligt kvalitetssystem for byggebranchen?

KS-Konsulenten_afkrydser_checkliste

ISO9001 er et kvalitetssystem, der har til formål at styrke forretningsudvikling og optimere virksomheden på styring og kundedialog. Jeg har tidligere været ansat i en entreprenørvirksomhed, som er ISO9001-certificeret og har mødt mange entreprenørfirmaer, som er ISO9001-certificeret – hovedsageligt installationsfirmaer. Ud fra den erfaring kan jeg dog godt tvivle på om ISO9001 har sin effekt […]

Manglende fælles retningslinjer

KS-Konsulenten_haendvaerker_kontrolliste

Fra min tid i entreprenørbranchen, er jeg ofte stødt på manglende fælles retningslinjer for begreber i kvalitetssikring, på trods af at jeg ved, virksomhederne har været frontfigurer inden for kvalitetssikring. Konsekvensen af manglende fælles retningslinjer er, at de forskellige roller på et byggeri fortsat konflikter over simple ord, som aldrig er blevet defineret i sin […]