KS-Konsulenten_afkrydser_checkliste

Er ISO9001 et anvendeligt kvalitetssystem for byggebranchen?

ISO9001 er et kvalitetssystem, der har til formål at styrke forretningsudvikling og optimere virksomheden på styring og kundedialog.

Jeg har tidligere været ansat i en entreprenørvirksomhed, som er ISO9001-certificeret og har mødt mange entreprenørfirmaer, som er ISO9001-certificeret – hovedsageligt installationsfirmaer.
Ud fra den erfaring kan jeg dog godt tvivle på om ISO9001 har sin effekt inden for byggebranchen.

ISO9001 bekræfter at virksomheden har et kvalitetsledelsessystem og at det ved årlige eksterne auditeringer bliver tjekket at virksomheden anvender sit valgte system og overholder egne opsatte krav.
En auditering medfører ikke at den eksterne auditør går ind og kigger på selve den udførte kvalitetskontrol på en byggesag, eventuelle mangler ved et 5-års eftersyn eller forbedringsmuligheder i KS-systemet – det skal virksomheden selv gøre.

Ved gennemlæsning af en virksomheds kvalitetshåndbog og kontrolplan, har jeg ofte oplevet at deres ISO9001-certificering kommer i konflikt med vejledningen for kvalitetssikring.
Virksomheder er hurtige til at smide deres ISO9001 certificering på bordet og sige “I kan ikke kommentere eller kræve ændringer i vores KS-system”.

Resultatet er desværre, at vi ofte står med en kontrolplan der ikke overholder eller bekræfter det projektmateriale der foreligger for sagen.
Iht. bekendtgørelse for kvalitetssikring i byggebranchen, skal en kontrolplan og den udførte kontrol altid tilpasses den aktuelle byggesag.

Til de certificerede virksomheder, så håber jeg at de i 2019 ikke vil være så hurtige til at smide certificeringskortet, med tanke på de skærpede krav til kvalitetssikring i AB18.
Jeg ser frem til, at de gransker deres KS-systemer og tjekker at de ikke kun udfører KS for papirets skyld, men at deres system er med til at højne kvaliteten, mindske fejl i udførelsen og forebygge svigt på det enkelte byggeri.

Facebook
LinkedIn
Print
Email