Lovgivning om kvalitetssikring

Gældende bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.
BEK. Nr. 773 – 2011-06-27

Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri
BEK nr. 1179 – 2013-10-04

Gældende bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.
BEK. Nr. 773 – 2011-06-27

Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri
BEK nr. 1179 – 2013-10-04

KS-konsulenten_paragraftegn_Kvalitetssikring