Fagentreprenører og håndværkere

Som udførende af et stykke arbejde er man forpligtet til at dokumentere fagligheden af ens udførte arbejder. Virksomheden skal beskrive sit system for kvalitetssikring og sørge for sagsrelevante kontrolplaner pr. byggesag. Udbudsmaterialet skal overholdes og den endelig aflevering af KS-dokumentation skal gengive det udførte arbejde i en forståelig og forklarende version.

Hos KS-konsulenten kan vi være behjælpelig med:

  • Opsætning af KS-system i form af kvalitetshåndbog/manual, sagsrelevante kontrolplaner, modtager-, proces- og slutkontrol.
  • Opsætning af digital kvalitetskontrol i valgte softwaresystemer.
  • Undervisning af medarbejder i kvalitetssikring.
  • Indtastning af drift og vedligehold i diverse digitale systemer.
  • Samling og opsætning af udført KS-dokumentation til aflevering.

Som udførende af et stykke arbejde er man forpligtet til at dokumentere fagligheden af ens udførte arbejder. Virksomheden skal beskrive sit system for kvalitetssikring og sørge for sagsrelevante kontrolplaner pr. byggesag. Udbudsmaterialet skal overholdes og den endelig aflevering af KS-dokumentation skal gengive det udførte arbejde i en forståelig og forklarende version.

Hos KS-konsulenten kan vi være behjælpelig med:

  • Opsætning af KS-system i form af kvalitetshåndbog/manual, sagsrelevante kontrolplaner, modtager-, proces- og slutkontrol.
  • Opsætning af digital kvalitetskontrol i valgte softwaresystemer.
  • Undervisning af medarbejder i kvalitetssikring.
  • Indtastning af drift og vedligehold i diverse digitale systemer.
  • Samling og opsætning af udført KS-dokumentation til aflevering.
KS-konsulenten_nybyggeri_haandvaerker