DS1140:2019 - Almen kontrol

DS1140:2019 Udførelse af bærende konstruktion – Almen kontrol

Hvis du som entreprenør udfører bærende konstruktioner, skal du være opmærksom på Dansk Standards nye standard, DS 1140: Udførelse af bærende konstruktioner – Almen kontrol .

Baggrunden for den DS1140 standarden er at bygningsreglement 2018 kræver, at dokumentation for et byggeris bærende konstruktioner fremover skal omfatte dokumentation for kontrol af udførelse.
Reglerne gælder for såvel nybyggeri som ved ombygning, renovering eller ændret anvendelse af eksisterende byggeri. Denne standard pålægger de udførende entreprenør at dokumentere det udførte både før og under udførelse, og medfører ændringer i praksis på en række områder for hvordan vi hidtil har dokumenteret kvaliteten af de udførte konstruktioner.

Som udførende af bærende konstruktioner er man forpligtet til at opdele sin kvalitetsdokumentation i egen kontrol og almen kontrol. Der skal i virksomhedens indarbejdes ny roller som uafhængige kontrollanter.

Virksomheden skal beskrive sit system for kontrol af bærende konstruktioner og sørge for sagsrelevante kontrolplaner pr. bærende konstruktion. Statisk projektmateriale skal overholdes og den endelig aflevering af KS-dokumentation skal gengive det udførte arbejde i en forståelig og forklarende version iht. SBI271.

Hos KS-konsulenten kan vi være behjælpelig med:

  • Opsætning af DS1140-dokumentation i form af statisk kontrolplan, statisk kontrolrapport og konstruktion som udført.
  • Opsætning af almen kontrol i valgte softwaresystemer.
  • Undervisning af medarbejder i forståelse af DS1140.
  • Samling og opsætning af udført DS1140-dokumentation til aflevering.
stairs gdaec5f7f3 1920

Gældende bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.
BEK. Nr. 773 – 2011-06-27

Bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri
BEK nr. 1179 – 2013-10-04

KS-konsulenten_paragraftegn_Kvalitetssikring