KS-Konsulenten_haendvaerker_med_mobil

Digital kvalitetssikring = Ja, OK, udført eller bare “foto”

I bekendtgørelse for kvalitetssikring af byggearbejder står der i kapitel 3, Stk. 2. Rådgivere og entreprenører skal hver for sig kvalitetssikre deres byggetekniske ydelser i overensstemmelse med god kvalitetssikringsskik og herunder i fornødent omfang udnytte de hjælpemidler, der til enhver tid findes som alment teknisk fælleseje.

Byggebranchen bliver mere og mere digital og udbuddet for digitale værktøjer til kvalitetssikring af ens arbejder er stort og bredt i dag. Grundlæggende er metoden og lokkemidlet i alle de digitale værktøjer ens; tag et foto med din mobil, bekræft et kontrolpunkt i udbudskontrolplanen og træk en samlet pdf-rapport ud til bygherre til sidst.

Når jeg går ind og siger ”Gipsvægge – JA”, ”Armeringsplacering – OK” eller bare tager et afstandsbillede af et færdigmonteret vindue, er den udførte kvalitetsdokumentation så brugbar?

Kapitel 3, Stk. 3. God kvalitetssikringsskik omfatter en fagmæssig og omhyggelig brug af den byggetekniske og organisatoriske viden, der på tidspunktet for en ydelse findes i fagkredse om sikring af ydelsens kvalitet.

At dokumentere fagmæssig og omhyggelig brug af byggeteknisk viden er vel ikke sket ved bare at skrive OK?

Jeg finder det vigtigt, at man har dokumenteret hvorledes man har monteret sine taglægter med den korrekte afstand iht. den fagbeskrivelse der forefindes på udførelsestidspunktet, – at man har placeret sin armering efter projektmaterialet af en pågældende dato eller, – at man har anvendt den korrekte type isolering, som blev accepteret på projektgennemgangsmødet. Kommer man således til 1- og 5-års gennemgang og bygherre påstår, at man er forskyldt i vandindtrængen, revnet beton eller misfarvninger på andre bygningsdele er det særdeles vigtigt, man kan bekræfte, at arbejdet blev udført fagmæssigt korrekt ved brug af byggeteknisk og organisatorisk viden.

Der er ingen tvivl om, at de digitale værktøjer til kvalitetssikring har medført, at der bliver udført mere dokumenteret kvalitetssikring af byggearbejder i dagens Danmark end for fx. 10 år siden. Nok er kvalitetssikring flyttet fra ikke længere at være en dags tømning af et kamera med mere end 150 billeder, som efterfølgende indføres i et skema over en kop kaffe, en bagudgående kalender og 3 farver kuglepen, – til at være mere troværdig og konkret.

Hvorfor fortsætter vi så med de overfladiske billeder og godkendelsesbemærkninger?
For i korte træk at tage nogle af de områder og konstruktioner, hvor man anbefaler at kvalitetssikre, så skal man vælge konstruktioner; der skjules, der er dyre/vanskelige at lave om, hvor der erfaringsmæssigt sker fejl. Med de punkter i mente, så bliver ens billeder af færdig tagoverflade, færdig malede vægge, færdig monterede vinduer, støbte fundamenter, færdige gulve og færdige fuger jo unødvendige.
At skrive kommentar som JA, OK, UDFØRT bliver fagmæssigt mangelfuldt.

Vi vil vide, at det var en for en +- tolerance af så mange millimeter, der er overholdt, – at vandprøve er udført, – kontrol udført iht. mål i projektmateriale af den dato og at det er tæt uden huller.

Fagentreprenør må da, fra min synsvinkel, kunne se en økonomisk gevinst i, ikke at skulle ud ved en 5-års gennemgang og foretage opbrydning af egne udførte konstruktioner, specielt hvis fejl eller skader kan afvises pga. en veludført kvalitetsdokumentation.

Lad være at blive solgt over færdige fremstillede kontrolskemaer og planer, men tag en grundig holdning og gennemgang af virksomhedens standard kontrolplan for ens egne arbejder. Det er Jer, der er fageksperterne og kender jeres risiko-områder. Opbyg skabeloner i Jeres digitale værktøjer, som I har sat Jeres faglige viden og ekspertmæssige aftryk på, så man ikke er i tvivl om, at her har man med en kvalitetsbevidst virksomhed at gøre.

Vejledning til Kvalitetssikring i byggeriet:
Ved arbejdsudførelsen har entreprenøren metodefrihed med hensyn til kvalitetssikringen….

Dermed kan kun bygherre ved indskrivelse i udbudsmaterialet påkræve, hvorledes eller hvordan jeres kvalitetssikring skal udføres. Har I egne digitale kvalitetssikringssystemer, så er I ikke forpligtet til at anvende fx totalentreprenørens. I skal selv have adgang til jeres udførte KS-dokumentation 5 år frem.

Facebook
LinkedIn
Print
Email