Digital kvalitetssikring = Ja, OK, udført eller bare “foto”

KS-Konsulenten_haendvaerker_med_mobil

I bekendtgørelse for kvalitetssikring af byggearbejder står der i kapitel 3, Stk. 2. Rådgivere og entreprenører skal hver for sig kvalitetssikre deres byggetekniske ydelser i overensstemmelse med god kvalitetssikringsskik og herunder i fornødent omfang udnytte de hjælpemidler, der til enhver tid findes som alment teknisk fælleseje. Byggebranchen bliver mere og mere digital og udbuddet for digitale […]