Udbudskontrolplaner

KS-konsulenten-vaterpas-paa-bord

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri mv. (BEK773) §14: Til sikring af kontraktmæssige ydelser skal der i form af en udbudskontrolplan fastsættes nærmere bestemmelser om den dokumentation for entreprisers udførelse, for udført anlæg, og for de anvendte materialer, som entreprenørerne skal udarbejde og afgive under arbejdet og ved dettes aflevering. Mest mulig dokumentation […]